แปลเพลง I Can’t Tell You Why – The Eagles

เนื้อเพลงและคำแปลเพลง I Can’t Tell You Why ศิลปิน The Eagles เพลงนี้ค่อยข้างเก่าสักหน่อยครับ แต่ความไพเราะแฝงด้วยความหมายดีๆ คงทำให้เพลง I Can’t Tell You Why  นี้เป็นที่ชื่นชอบของหลายคน
เนื้อเพลง I Can’t Tell You Why และคำแปล
ศิลปิน The Eagles
Look at us baby, up all night

Tearin’ our love apart
Aren’t we the same two people
Who lived through years in the dark?
มองดูเราสิเออ ตลอดค่ำคืน
น้ำตาเราสองนองหลั่งในยามต้องแยกจากกัน
ไม่อาจให้เป็นสองเราดั่งเดิมได้อีกแล้วหรือ
ที่ผ่านพ้นคืนวันในความมืดมน 

Every time I try to walk away
Something makes me turn around and stay
And I can’t tell you why
ทุกคราที่ฉันพยายามเดินจากไป
มีบางสิ่งที่ทำให้ฉันหวนกลับมาที่เดิมอีกหน
ฉันไม่อาจบอกได้ว่าเป็นเพราะเหตุใด

When we get crazy it just ain’t right
(Try to keep your head, little girl)
Girl, I get lonely too
You don’t have to worry, just hold on tight
(Don’t get caught in your little world)
‘Cause I love you
เมื่อยามเราโกรธกัน 
อาจคิดว่าไม่มีสิ่งชอบธรรมในใจ 
ที่รัก ตัวฉันนี้ก็เหงาเปล่าเปลี่ยวเช่นกัน
แต่อย่าได้กังวลใดใดเลย เพียงก้มหน้ารับความขุ่นข้องหมองใจ
แต่อย่าได้จับจดอยู่ในโลกของตัวเอง
เพราะฉันรักเธอคนดี

Nothing’s wrong as far as I can see
We make it harder than it has to be
And I can’t tell you why
No baby, I can’t tell you why
I can’t tell you why
ไม่มีสิ่งใดผิดพลาดเลย
หากแต่เรานั้นทำเรื่องให้มันยุ่งยากเกินไป
ฉันไม่อาจบอกให้คุณรู้ได้ ว่าเพราะเหตุใด
ที่รัก 
ฉันบอกไม่ได้จริงๆว่า ทำไม

ฉันบอกไม่ได้จริงๆว่า ทำไม

Every time I try to walk away
Something makes me turn around and stay
And I can’t tell you why
No no baby, I can’t tell you why
I can’t tell you why
I can’t tell you why

ทุกคราที่ฉันพยายามเดินจากไป
มีบางสิ่งที่ทำให้ฉันหวนกลับมาที่เดิมอีกหน
ฉันไม่อาจบอกได้ว่าเป็นเพราะเหตุใด

ความคิดเห็น

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment